Chữa cầu trùng cho Gà

Chữa bệnh cầu trùng Hoàng liên 16gram, tô mộc 12gram, đơn bì 12gram, trắc bá diệp 12 gram, sinh địa 10 gram Liều dùng cho 100 -200 con gà, sắc…

Xem tiếp Chữa cầu trùng cho Gà