Tác dụng của Đinh Lăng trong chăn nuôi gà đẻ

Tên thường gọi: Đinh lăng lá nhỏ Tên gọi khác: Gỏi cá, nam dương lâm Tên khoa học: Polyscias fruticosa (L.); Tieghemopanax fruticosus Vig. Họ: Nhân sâm (Araliaceae) Tên tiếng anh: Ming aralia Saschi sử dụng lá đinh…

Xem tiếp Tác dụng của Đinh Lăng trong chăn nuôi gà đẻ

Ứng dụng Hoàng Đằng trong chăn nuôi

  Tên thường gọi: Hoàng đằng Tên gọi khác: Dây vàng giang, hoàng liên nam, thích hoàng liên… Tên khoa học: Fibraurea tinctoria Lour Họ: Tiết dê (Menispermaceae) Chăn nuôi nói chung, và nuôi gà…

Xem tiếp Ứng dụng Hoàng Đằng trong chăn nuôi