Chữa cầu trùng cho Gà

Chữa cầu trùng cho Gà

Chữa bệnh cầu trùng

Hoàng liên 16gram, tô mộc 12gram, đơn bì 12gram, trắc bá diệp 12 gram, sinh địa 10 gram

Liều dùng cho 100 -200 con gà, sắc lấy nước cho gà uống 3 ngày liên tục