Điều trị CRD cho gà bằng thảo dược

Điều trị CRD cho gà bằng thảo dược

Điều trị CRD cho gà bằng thảo dược :

– Hoàng bá 20 gram

– Bạch chỉ 20 gram

– Đơn bì 12 gram

– Khương hoạt 15 gram

– Xích thược 10 gram

Cách dùng : Sắc nước cho gà uống trực tiếp hoặc nhỏ mũi

Liều dùng : Sử dụng cho 100kg gà