Phòng bệnh tụ huyết trùng cho gà

Phòng bệnh tụ huyết trùng cho gà

Phòng bệnh tụ huyết trùng cho gà

– Hoàng liên 100 gram

– Sinh địa 70 gram

– Nhân trần 80 gram

– Bồ công anh 70 gram

– Bạch truật 90 gram

– Trắc bá diệp 50 gram

Chia thành các gói nhỏ 10 gram

Liều dùng : sắc nước cho gà uống, 10 gram có thể dùng cho 10 gà lớn, 20 gà nhỡ, 40-50 gà nhỏ, dùng liên tục trong 3 ngày